Type and press Enter.

Regulamin sprzedaży oraz korzystania z voucherów

Regulamin sprzedaży oraz korzystania z voucherów

Warunki ogólne

 1. Vouchery Ecru  są dokumentami (bonami) uprawniającymi ich posiadaczy do korzystania z określonych usług, w szczególności zakupu posiłków w Restauracji Ecru
 2. Vouchery są wydawane w zamian za opłatę równą wartości nominalnej Vouchera. 
 3. Restauracja Ecru zobowiązuje się do przekazania Vouchera (na miejscu w restauracji) i do przyjmowania go do realizacji wyłącznie w Restauracji Ecru w Częstochowie , al.NMP 55 
 4. Voucher może być zrealizowany w Restauracji Ecru zgodnie z zakresem usług określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze. 
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 
 7. Voucher może być wykorzystany tylko w restauracji na miejscu, voucher nie będzie realizowany w dostawie. 
 8. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy. 
 9. Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Restauracji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera. 
 10. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może być wykorzystany jeden raz 
 11. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 1 rok od daty zakupu Vouchera, gdyż zapewnia świadczenie przez Restaurację Ecru po cenie nominalnej bez względu na ewentualny wzrost cen. 
 12. Voucher można realizować w dowolnym terminie w godzinach otwarcia restauracji z wyłączeniem 14 lutego, 31 grudnia oraz innych dni objętych ofertami specjalnymi Restauracji Ecru

Zasady korzystania z Vouchera

 1. Posiadacz Vouchera Ecru  zobowiązany jest do rezerwacji terminu (dnia i godziny) wykorzystania Vouchera w Restauracji Ecru w Częstochowie al.NMP 55 telefonicznie pod numerem tel. 505 358 094 numer Vouchera, który znajduje się w jego lewym  dolnym rogu.
 2. Rezerwacja może zostać anulowana najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. Późniejsze odwołanie rezerwacji nie będzie możliwe, a Voucher zostanie uznany za zrealizowany wraz z upływem zarezerwowanego terminu wykorzystania Vouchera.
 3. Restauracja Ecru  przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, oraz hologram w prawym górnym rogu.
 4. Voucher należy przekazać obsłudze w dniu jego realizacji.
 5. Przy realizacji Vouchera jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera. 
 6. Jeżeli wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje, posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową. 
 7. Restauracja Ecru  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: 
  • upłynął termin ważności Vouchera, 
  • został uznany za wykorzystany zgodnie z pkt 2,
  • uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 8. Vouchery którym data kończy się w czasie  lockdownu spowodowanego COVID-19 zobowiązany jest zadzwonić do restauracji celem przedłużenia ważności vouchera, ale nie dłużej niż 1 miesiąc od zniesienia ograniczeń. 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, Małych i Średnich Firm, udzieloną przez PFR SA.